Kørekort og attester:

Kørekort:

Der vil blive foretaget synstest. Hvis du bruger briller eller kontaktlinser bedes du medbringe disse da testen skal udføres med og uden briller/kontaktlinser

Fra  1 Juli 2017 gælder følgende: Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år og skal fornys derefter. For de fleste ældre bilister gælder derfor, at deres kørekort skal fornys første gang, når de bliver 70 år. Kørekortet bliver ved fornyelsen gældende i 15 år. Fornyelse af kørekort sker hos kommunens Borgerservice

De nye regler, hvor kørekortet fornys uden lægeattest, gælder ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder. Hvis du er fyldt 70 år skal der foretages hukommelsestest.

Pris 500 kr.
Skal betales med mobilepay.


Lægeerklæring ved sygdom:
Hvis du skal have tid til en attest: kontakt klinikken telefonisk for tidsbestilling.

Frihåndsattest: Din arbejdsgiver kan bede dig om en sygemelding uanset sygdommens varighed. Det kræver personligt fremmøde. Der kommer ikke til at stå diagnoser i attesten. Du skal selv aflevere den.
Pris: 500 kr.
Skal betales via mobilepay.

Mulighedserklæring: Skal udfyldes i samarbejde med arbejdsgiver først .Der skal her drøftes mulige skånehensyn og hvordan  den ansatte kan vende tilbage til arbejdet. Herefter skal attesten gennemgås ved lægen der evt kan påføre kommetarer. Den ansatte skal så returnere attesten til arbejdsgiveren.
Pris 500 kr.
Skal betales via mobilepay.


Attester fra kommunen:
kontakt klinikken telefonisk for tidsbestilling.
Der skal opgives hvilket nummer attesten har ved tidsbestilling da det ofte kræver længere tid.
Attesten betales af kommunen.

 Attester fra forsikringsselskaber:
kontakt klinikken telefonisk for tidsbestilling.
Der skal bestilles ekstra tid.
Attesten betales af forsikringsselskabet.