Diabetes type 2 . Der er 4 årlige kontroller. 3 gange årligt ved sygeplejerske og 1 årligt ved læge

Forhøjet Blodtryk. Der er 4 årlige kontroller. 3 gange om året ved sygeplejerske 1 gang om året ved læge

Stofskiftesygdomme. Skal kontrolleres 1 gang om året når det ligger stabilt.

Astma 1-2 gange årligt

KOL 1-2 gange årligt

Knogleskørhed. Skal kontrolleres 1 gang om året.